T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
MERSİN / SİLİFKE - TOKİ Ortaokulu

TÜRKÇE´MİZİ KORUYALIM

"Türkçe´m Benim, Ses Bayrağım!"

TÜRKÇE´MİZE SAHİP ÇIKALIM

TÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIMGÜNLÜK HAYAT

1- Aktivite: Etkinlik

2- Alternatif (i): Seçenek

3- Alternatif (s) : Değişik, diğer, olası

4- Ateizm : Tanrıtanımaz

5- Budizm : Burhanîlik

6- Center : Merkez

7- Deterjan : Arıtıcı

8- Direktör : Yönetmen

9- Efekt : Etki

10- Elastik : Esnek

11- Faktör : Etken, Etmen

12- Fuel-oil : Yakıt yağ

13- İdeoloji : Ülkülem

14- Jenerasyon : Nesil

15- Kabine : Bakanlar kurulu

16- Kaos : Karmaşa

17- Koloni : Sömürge

18- Komite, Komisyon : Kurul, Yan kurul

19- Komünikasyon : İletişim

20- Kongre : Kurultay

21- Konsensus : Uzlaşı, Mutakabat

22- Konstrüksiyon : Yapı

23- Koordinasyon : Eşgüdüm

24- Legal : Yasal

25- Limit : Erey

26- Medya : Basın, Yayın

27- Metod : Yöntem

28- Modernize etmek : Yenilemek

29- Montaj : Kurgu

30- Organizasyon : Örgüt

31- Otel : Konukevi

32- Parlamenter : Millet vekili

33- Parlamento : Meclis

34- Petrol : Taşyağ

35- Potansiyel : Gizil Güç

36- Stres : Gerilim

37- Problem : Sorun

38- Radikal : Kökçe

39- Randevu : Buluşma, KarşılaşmaTÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIM

40- Sistem : Dizge

41- Slogan : Söylem

42- Sosyal : Toplumsal

43- Stres : Gerginlik

44- Teenage : Ergen

45- Turizm : Gezim

46- Show : Gösteri

47- Showman : Gösteri adamı

48- Detay : Ayrıntı

49- İllegal : Yasadışı

50- Fonksiyon : Görev

51- Mikser : Karıştırıcı

52- Store : Mağaza 

53- Pardon : Özür dilerim, Afedersin

54- Mersi : Teşekür ederim

55- Opsiyon : Seçenek

56- Kontrol : Denetim

57- İdealist : Ülkücü

58- Garanti : Güvence 

59- Banknot : Kağıt Para

60- Fabrika : Üretimevi

61- Aktüel : Güncel

62- Star : Yıldız

63- Ambulans : Cankurtaran

64- Dipfriz : Derin dondurucu

65- Mesaj : İleti, Bildiri

66- Üniversite : Evrenkent

67- Kampüs : Yerleşke

68- Test (ingilizce), Prova (italyanca) : Deneme

69- Dizayn : Tasarım

70- Prezentasyon : Sunum

71- Maksimum : En yüksek, Azami

72- Minimum : En düşük, AsgariTÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIM

73- Emparyalist : Sömürgeci

74- Ekstra : Ek olarak, ilave olarak

75- Propaganda : Tanıtım

76- Popülizm : Göz boyama

77- Provokasyon : Kışkırtma

78- Provokatör : Kışkırtıcı

79- Referandum : Halk oylaması

80- Adaptasyon : Uyum sağlama

81- Adisyon : Hesap

82- Absürt, Abes : Saçma

83- Agresif : Saldırgan

84- Aksiyon : Eylem

85- Aktif : Etkin

86- Pasif : Edilgen

87- Alfabe : Abece

88- Amatör : Deneyimsiz

89- Analiz : Çözümleme

90- Sentez : Birleşim

91- Amblem : Belirtke

92- Ambiyans : Hava

93- Anons : Duyuru

94- Antet : Başlık

95- Antipatik : Sevimsiz

96- Sempati : Canayakın

97- Sempatik : Sevimli

98- Arşiv : Belgelik

99- Artist : Sanatçı, oyuncu

100- Asayiş : Düzenlilik, Güvenlik

TÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIM101- Asistan : Yardımcı

102- Asparagas : Uydurma

103- Avans : Öndelik

104- Bakiye : Kalan

105- Bandaj : Sargı

106- Bariyer : Engebe

107- Bariz : Belirgin, Açık

108- Beraat : Aklanma

109- Bilhassa : Özellikle

110- Biyografi : Öz geçmiş

111- Bizzat : Kendisi

112- Blöf : Kandırmaca

113- Bodyguard : Koruma

114- Bone : Başlık

115- Bonkör : Eli açık

116- Boykot : Direniş

117- Brifing : Bilgilendirme

118- Branş : Dal, kol

119- Buton : Düğme

120- Brüt : Kesintisiz

121- Camia : Topluluk

122- Catering : Yemek hizmeti

123- Cihaz : Aygıt

124- Cengaver : Savaşçı

125- Data, Done : Veri

126- Deklarasyon : Bildiri, Açıklama

127- Departman : Bölüm

128- Deforme : Şekli bozulmuş

129- Demonstrasyon : Gösteri

TÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIM130- Download : Yüklemek

131- Driver : Sürücü

132- Dubleks : İki katlı

133- Ebeveyn : Ana-baba

134- Editör : Yapımcı

135- Egoist : Bencil

136- Egzersiz : Alıştırma

137- Entegre : Bütünleşik

138- Exit : Çıkış

139- Enformasyon : Danışma

140- Federal : Birleşik

141- Fix : Sabit

142- Final : Son

143- Full : Tam

144- Full Time : Tam gün

145- Part Time : Yarım gün

146- Fullemek : Doldurmak

147- Global : Küresel

148- Grafik : Çizge

149- Gramer : Dil bilgisi

150- Grev : İşbırakımı

151- Handikap : Engel

152- İmtiyaz : Ayrıcalık

153- İskonto : İndirim

154- İzolasyon : Yalıtım

155- Kabotaj : Gemi İşletimi

TÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIM156- Kadastro : Yeryazım

157- Kalite : Nitelik

158- Karambol : Karışıklık

159- Kompetan : Uzman

160- Komplike : Karışık, Dolaşık

161- Konfeksiyon : Hazır giyim

162- Konferans : Konuşma,  Toplantı

163- Konsept : Kavram

164- Konsüytasyon : Danışım

165- Kozmik : Evrensel

166- Limit : Sınır, uç

167- Lojman : Kurum konutu

168- Literatür : Yazın

169- Lağvetmek : Kaldırmak

170- Misyon : Özel görev

171- Vizyon : İleri görüş

172- Metropol : Ana kent

173- Modern : Çağdaş

174- Obje : Nesne

175- Optimist : İyimser

176- Ofis : İşyeri

177- Okey : Onaylamak (Tamam)

178- Otistik : İçekapanık

179- Ordövr : Önyemek

180- Otokritik : Özeleştiri

181- Orijinal : Özgün

TÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIM182- Onganizasyon : Düzen, düzenleme

183- Paradigma : Değerler dizisi

184- Plaza : İş merkezi

185- Prömiyer : İlk oyun, açılış

186- Rakım : Yükseklik

187- Rasat : Gözlem

188- Rasathane : Gözlemevi

189- Realite : Gerçek, Gerçeklik

190- Rampa : Yokuş

191- Randıman : Verim

192- Reyting : İzlenme oranı

193- Rezervasyon : Yer ayırtma

194- Sabotaj : Kundaklama

195- Sansür : Sıkı denetim

196- Sauna : Buhar banyosu

197- Sav : Tez

198- Seans : Oturum, kez, süre

199- Sekreter : Yazman

200- Sembol : Simge

201- Sembolik : Simgesel

202- Senkron : Eşzaman

203- Simültane : Eşzamanlı

204- Sirkülasyon : Dolaşım

205- Slogan : Savsöz

206- Solaryum : Güneşletici

207- Sorti : Çıkış

208- Sosyal : Toplumsal

209- Sosyalist : Toplumcu

210- Sosyolog : Toplum bilimci

211- Sömestr : Yarıyıl, dönem

212- Spesifik : Özgül

213- Spesiyal : Özel

214- Spiker : Sunucu

215- Sponsor : Destekleyici

TÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIM216- Staj : Uygulamalı öğrenim, yetişim

217- Start almak : Başlamak

218- Stil : Biçem

219- Stok : Yığım

220- Süper : Üstün, en büyük

221- Sürpriz : Şaşırtı

222- Şantaj : Göz korkurtma

223- Şofben : Su ısıtıcısı

224- Şoför : Sürücü

225- Şok olmak : Çok şaşırmak

226- Şovrum : Sergi evi

227- Şube : Dal, kol

228- Talk şov : Söz gösterisi

229- Tansiyon : Kan basıncı, gerilim

230- Tatil : Dinlence

231- Teknik : Yol, yöntem

232- Teorem : Önerme

233- Teori : Kuram

234- Teorik : Kuramsal

235- Terör : Yıldırı

236- Tesir : Etki

237- Tez : Sav

238- Tezat : Karşıtlık, çelişki

239- Tiraj : Baskı sayısı

240- Torpil : Kayırma

241- Totaliter : Baskıcı

242- Trafik : Gidiş-Geliş

243- Trajedi : Ağlatı

244- Transparan : Saydam

245- Trend : Yönelme, Eğilim

246- Tümör : Ur

TÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIM247- Türbülans : Ters akıntı

248- Ultrasonik : Sesüstü

249- Ultraviyole : Morötesi

250- Ünite : Birim

251- Üniversel : Evrensel

252- Üryan : Çıplak, yalın

253- Ütopik : Hayali, düşsel

254- Vazo : Çiçeklik

255- Vesaire : Ve benzeri

256- Vesait : Araçlar

257- Vestiyer : Askılık, Askı yeri

258- Video : İzlemece

259- Vitrin : Sergilik

260- Viyadük : Aşıt

261- Vize : Görüldü

262- Vuslat : Kavuşma

263- Yeknesak : Tekdüze

264- Yekün : Toplam

265- Yevmiye : Gündelik

266- Zaaf : Güçsüzlük

267- Zabıt : Tutanak

268- Zevat : Kişiler

269- Ziraat : Tarım

270- Zirve : Doruk

271- Zamir : Adıl

272- Edat : İlgeç

SPOR (SPORT)

273- Defans : Savunma

TÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIM

274- Deplasman : Dış saha

275- Fast Break : Hızlı Hücum

276- Motion Ofans : Hareketli Hücum

277- Timing : Zamanlama

278- Badminton : Tüytop

279- Klasman : Sıralama

280- Antrenör : Çalıştırıcı

281- Finish : Bitiş, varış

282- Start : Başlangıç

283- Ofansif : Atak

284- Sezon : Sürem

285- Skor : Sonuç

286- Skorboard : Sonuç tahtası

TEKNİKBİLİM (TEKNOLOJİ)

287- Dedektör : Bulucu

288- Dijital : Sayısal

289- Lipo Suction : Yağ Aldırma

290- Otomatik : Özişler

291- Peeling : Soyum

292- RAM : Geçici bellek

293- Hard disk : Ana bellek

294- Şarj : Yük

295- Versiyon : Sürüm

296- Web Master : Ağ Yöneticisi

297- Monitör : Ekran

298- Mouse : Fare

299- Link : Bağlantı

TÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIM300- E-mail : E-posta

301- Laptop : Dizüstü

303- Sunroof : Güneş camı

302- Air bag : Hava Yastığı

304- Ampermetre : Akım ölçer

305- Termometre : Sıcak ölçer

306- Reflektör : Yansıtıcı

307- Jeneratör : Üreteç

308- Online : Çevrimiçi

309- Offline : Çevrimdışı

310- Server : Sunucu

311- Sistem : Dizge

312- Slayt : Saydam, yansı

313- Software : Yazılım

314- Hardware : Donanım

BİLİM

315- Anot : Artı uç

316- Anyon : Eksin

317- Atom : Ögecik

318- Biyolog : Canlıbilimci

319- Biyoloji : Canlıbilimi

320- Dinamik : Devingen

321- Diyagram : Çizelge

322- Elastik : Esnek

323- Elektron : Eksicik

324- Entropi : Dağı

325- Enzim : Özgen

326- Enerji : Erke

327- Fizyoloji : İşlevbilim

328- Foton : Işıncık

TÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIM329- Frekans : Sıksayı, Titreşim sayısı

330- Heterojen : Çoktürel

331- Homojen : Tektürel

332- İntegral : Tümlev

333- İstatistik : Sayıtım

334- İyon : Yükün

335- İzolatör : Yalıtkan

336- Jiroskop : Düzdöner

337- Kapasite : Sığa

338- Katot : Eksi uç

339- Katyon : Artın

340- Konsantre : Derişik

341- Kuvantum : Nicem

342- Maksimum : Doruk

343- Minimum : Oyluk

344- Molekül : Özdecik

345- Nörofizyoloji : Sinir İşlevbilim

346- Nükleer : Çekinsel

TÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIM

347- Polimer : Çoğuz

348- Radyasyon : Işınım

349- Reaksiyon : Tepkime

350- Reaktör : Tepkir

351- Simetri : Bakışım

352- Solvent : Çözgen

354- Tayf : İzge

353- Statik : Dingin

355- Teleskop : Irakgörür

356- Teorik : Kuramsal

357- Termal : Isıl

358- Terminoloji : Terimleme

359- Termodinamik : Isıldevingen

360- Transfer : Aktarım

361- Transformatör : Dönüştürücü

362- Transistör : Geçirgeç

363- Vakum : Boşay

364- Vektör : Yöney

365- Vibrasyon : Titreşim

366- Viskosite : Ağdalık

367- Arkeoloji : Kazıbilim

368- Astronomi : Gökbilim

369- Botanik : Bitkibilim

370- Jeofizik : Yer fiziği

371- Jeolog : Yer bilimci

372- Jeoloji : Yerbilim

 373- Bilboard : İlan Tahtası  

374- Blender : Karıştırıcı

375- By-pass : Damar aktarma

376- Bienal : Şenlik, şölen

TÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIM

377- Bungee-jumping : Zıpzıp atlama

378- Business class : İşadamı bölümü

379- Browser : Açar

380- Brokır : Simsar

381- Brunch : Kuşluk yemeği

382- Bloke para : Tutulmuş para

383- Baz : Taban, temel

384- Barkod : Çizgi im

385- Birth Travma : Doğum incinmesi

386- Bandrol : Denetim pulu

387- Boarding cart : Uçuş kartı

388- Blokaj : Tutma, durdurma

389- Bounspas : Sektirme pas

390- Brick game : Tuğla oyunu

391- Brand extention : Marka yayılımı

392- Background : Arkaplan

ATATÜRK´ÜN TÜRKÇE İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜ:

TÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIM

TÜRKÇEMİZİ KORUMAK İÇİN HAZIRLANAN AFİŞLER

TÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIMTÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIMTÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIMTÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIMTÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIMTÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIMTÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIMTÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIMTÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIMTÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIMTÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIMTÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIMTÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIMTÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIMTÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIMTÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIMTÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIMTÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIMTÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIMTÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIMTÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIMTÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIMTÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIMTÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIMTÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIMTÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIMTÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIMTÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIM

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 01.06.2017 - Güncelleme: 28.09.2018 11:35 - Görüntülenme: 2610
  Beğen | 35  kişi beğendi